Praktische info

Radar is zeer nauw betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven in het sociaal domein. Inmiddels bestaan we 30 jaar en al die tijd zitten we in de haarvaten van de samenleving. We zijn altijd op zoek naar oplossingen waarbij de kwetsbare burger voorop staat. In ons jubileumjaar organiseren we diverse festiviteiten en informatieve bijeenkomsten voor onze relaties, opdrachtgevers en andere belangstellenden. Houd onze berichtgeving daaromtrent in de gaten.